Educatie Parentala

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Noutati

Conferința de lansare a proiectului „Școala te face OM!”

There are no translations available.

În data de 19.03.2015 s-a desfășurat Conferința de lansare a proiectului „Școala te face OM!” - cod PEC063, proiect implementat de către UAT – Județul Vaslui în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România.

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Lire la suite...
 

PEC062 - Inceperea proiectului

There are no translations available.

isj holtis

Filiala Iași a Fundației Holt România–Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii (FCSSCF) anunță începerea proiectului ”Împreună pentru Copii!” cod Cod PEC062, începând cu data de 27 Februarie 2015.

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectul în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România–FCSSCF, în calitate de Partener 1, în cadrul programului Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” și finanţat din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiul Economic European (SEE) şi Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului este de 1.941.844,70 lei. Aria de implementare: 74 de comunități din mediul rural, din jud. Iași. Obiectivul proiectului: Implementarea, într-o perioada de 14 luni, a unor noi servicii integrate în 74 de școli din mediul rural din Jud. Iași, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1070 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. În cele 74 de unități școlare selectate vor fi organizate activități destinate copiilor, părinților și cadrelor didactice.

antet-jos
 
There are no translations available.

Parental education to strengthen school attendance”-Proiect implementat de către Fundația Holt România-FCSSCF, Filiala Iași cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România

Fundația Holt România–FCSSCF, Filiala Iași cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România, continuă procesul de dezvoltare a rețelei naționale de educatori parentali, anul acesta, în cadrul proiectului “Parental education to strengthen school attendance”, formând ca educatori parentali, profesioniști din cadrul Școlilor incluse în Programul ZEP (Zone de Educație Prioritară), revalidate in anul 2014. Proiectul este parte a Campaniei pentru participarea școlară HAI LA ȘCOALĂ!, inițiată de către Reprezentanța UNICEF în România în parteneriat cu Ministerul Educației Nationale.

Perioada de implementare a proiectului: 01 octombrie 2014 - 31iulie 2015

Scopul proiectului:

Creare a unui cadru favorabil respectării și promovării drepturilor copilului prin îmbunătățirea abilităților parentale.

Obiectivele proiectului:

a) Reducerea absenteismului școlar în rândul  copiilor din cadrul școlilor implicate în Campania ”Hai la școală!”  în anul școlar 2014-2015;

b) Dezvoltarea unui sistem de formare-educare în cateva școli pilot pentru evidențierea modului în care se schimbă cultura organizațională în cadrul școlilor incluse, prin intermediul cursurilor de educație parentală;

c) Realizarea unui studiu de tip cvasi-experimental ante și post facto pentru evidențierea efectelor educației parentale (ca variabilă independentă introdusă gradual în școli) capabil să producă date pentru construcția unei politici publice privind educația parentală și participarea școlara a copilului.

Lire la suite...
 

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE ÎN PROCESUL DE STIMULARE A PARTICIPĂRII ȘCOLARE ÎN CICLUL PREȘCOLAR

There are no translations available.

141828-antet

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

ID proiect: POSDRU/162/2.2/S/141828
Titlul cererii de finanţare: „Copiii romi se întorc la școală - prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță”

IMPORTANȚA EDUCAȚIEI PARENTALE ÎN PROCESUL DE STIMULARE A PARTICIPĂRII ȘCOLARE ÎN CICLUL PREȘCOLAR
August 2014

Lire la suite...
 

Anunt recrutare educatori – POSDRU/162/2.2/S/141828

There are no translations available.

141828-antet

ANUNT

Filiala Iaşi a Fundaţiei „HOLT ROMÂNIA – Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii” – Partener 1, impreuna cu Fundaţia ECHOSOC, Filiala Bîrnova – Partener 2, şi Asociaţia CATALACTICA, Filiala Teleorman – Solicitant in cadrul proiectul „Copiii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se face de la grădiniţă” – ID 141828 recruteaza educatori pentru a participa la un program de perfectionare in vederea lucrului cu parintii, in mod individual si pentru a derula cursuri de tip „Educatie parentala”.

Lire la suite...
 


Page 4 sur 4

Language Selection

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)

Hai La Scoala!

Hai La Scoala!

POSDRU/162/2.2/S/141828

141828-antet

„Copiii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se face de la grădiniţă”

141828-sigla

Pentru mai multe detalii click aici

Redirectionare 2% - 2015

Aveți posibilitatea de a susține Programul de Educație Parentală dezvoltat de către Asociația HoltIS.

PASUL 1: Descarcati formularul D230, precompletat cu datele Asociației HoltIS accesand link-ul de mai jos;
PASUL 2: Completați formularul D230 cu datele dvs. de identificare conform CI/ BI si semnati-l.
PASUL 3: Depuneti formularul D230, apeland la una din urmatoarele modalitati: direct la registratura organului fiscal; prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu; electronic

Persoana de contact:
COJOCARU ŞTEFAN
Telefon/fax: 0332.402.515, 0332.402.516

Descarca formular 230/2015 – HoltIS