Educatie Parentala

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Parental education to strengthen school attendance”-Proiect implementat de către Fundația Holt România-FCSSCF, Filiala Iași cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România

Fundația Holt România–FCSSCF, Filiala Iași cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România, continuă procesul de dezvoltare a rețelei naționale de educatori parentali, anul acesta, în cadrul proiectului “Parental education to strengthen school attendance”, formând ca educatori parentali, profesioniști din cadrul Școlilor incluse în Programul ZEP (Zone de Educație Prioritară), revalidate in anul 2014. Proiectul este parte a Campaniei pentru participarea școlară HAI LA ȘCOALĂ!, inițiată de către Reprezentanța UNICEF în România în parteneriat cu Ministerul Educației Nationale.

Perioada de implementare a proiectului: 01 octombrie 2014 - 31iulie 2015

Scopul proiectului:

Creare a unui cadru favorabil respectării și promovării drepturilor copilului prin îmbunătățirea abilităților parentale.

Obiectivele proiectului:

a) Reducerea absenteismului școlar în rândul  copiilor din cadrul școlilor implicate în Campania ”Hai la școală!”  în anul școlar 2014-2015;

b) Dezvoltarea unui sistem de formare-educare în cateva școli pilot pentru evidențierea modului în care se schimbă cultura organizațională în cadrul școlilor incluse, prin intermediul cursurilor de educație parentală;

c) Realizarea unui studiu de tip cvasi-experimental ante și post facto pentru evidențierea efectelor educației parentale (ca variabilă independentă introdusă gradual în școli) capabil să producă date pentru construcția unei politici publice privind educația parentală și participarea școlara a copilului.

Activitățile proiectului:

A1. Organizarea proiectului și selectarea educatorilor parentali din școlile țintă UNICEF;

A2. Realizarea materialelor pentru promovarea educației parentale;

A3. Realizarea materialelor pentru formarea educatorilor parentali;

A4. Realizarea materialelor pentru cursurile de educație parentală.

A5. Realizarea mapelor pentru profesorii participanți la sesiunile de formare-informare;

A6. Organizarea programului de formare teoretică a educatorilor parentali pentru cele 32 de școli validate în 2014;

A7. Furnizarea mapelor părinților;

A8. Organizarea cursurilor de educație parentală;

A9. Monitorizarea și supervizarea cursurilor de educație parentală;

A10. Organizarea sesiunilor de formare-informare cu profesorii;

A11. Selectarea celor 2 scoli martor nonZEP care vor participa la proiect;

A12. Construirea cadrului metodologic pentru organizarea studiului;

A13. Realizarea studiului cvasi-experimental privind impactul educației parentale;

A14. Realizarea raportului de evaluare privind impactul educației parentale asupra paricipării școlare, asupra părinților și culturii școlare.

Rezultate așteptate:

-   rețea activă formată din 47 de educatori parentali la nivel local, care va acoperi 32 de școli incluse în Campania ”Hai la Școală!” (32 educatori parentali noi și 15 deja existenți), fiind o resursă școlară permanentă în proximitatea părinților;

-   32 de educatori parentali nou formați (cîte unul din fiecare școală revalidată in anul 2014, în cadrul Campaniei ”Hai la Școală!”);

-   2 educatori parentali formați din cadrul școlilor martor, incluse în realizarea Studiului prevazut în proiect;

-   320 de profesori care activează în școlile incluse în Campania ”Hai la Școală!”, participanți la sesiunile de formare-informare;

-   490 de părinți din comunitățile incluse în Campania ”Hai la Școală!”  iți vor dezvolta abilitățile parentale prin participarea la cursurile de educație parentală;

-   920 de copii impactați;

-   32 de școli incluse în Campania ”Hai la Școală!”-2014, mobilizate și sprijinite pentru dezvoltarea programului de educație parentală;

-   343 de sesiuni de educație parentală organizate cu părinții (47 de grupuri x 7 sesiuni fiecare grup);

-   64 de sesiuni de formare-informare organizate cu profesorii;

-   Realizarea unui ghid pentru cadrele didactice, privind educația parentală în școli;

 

Language Selection

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)

Hai La Scoala!

Hai La Scoala!

POSDRU/162/2.2/S/141828

141828-antet

„Copiii romi se întorc la şcoală – prevenirea abandonului şcolar se face de la grădiniţă”

141828-sigla

Pentru mai multe detalii click aici

Redirectionare 2% - 2015

Aveți posibilitatea de a susține Programul de Educație Parentală dezvoltat de către Asociația HoltIS.

PASUL 1: Descarcati formularul D230, precompletat cu datele Asociației HoltIS accesand link-ul de mai jos;
PASUL 2: Completați formularul D230 cu datele dvs. de identificare conform CI/ BI si semnati-l.
PASUL 3: Depuneti formularul D230, apeland la una din urmatoarele modalitati: direct la registratura organului fiscal; prin poștă, cu scrisoare recomandată, la Administrația Finanțelor Publice a localității de domiciliu; electronic

Persoana de contact:
COJOCARU ŞTEFAN
Telefon/fax: 0332.402.515, 0332.402.516

Descarca formular 230/2015 – HoltIS